Referanser

Referanser:

Prosjektering/Stillasutleie nytt pumpehus for fjernvarme
Prosjektering/Stillasutleie nytt pumpehus for fjernvarme
Kjøkken, Privatkunde
Kjøkken, Privatkunde
Naust til privatkunde
Naust til privatkunde
Takoverbygg næringskunde
Takoverbygg næringskunde
Rekkverk privat kunde
Rekkverk privat kunde
Oppbygging Naust etter stormskade
Oppbygging Naust etter stormskade
Vinterstue privatkunde
Vinterstue privatkunde
Nybygg Naust for privatkunde
Nybygg Naust for privatkunde
Nytt tak privatkunde
Nytt tak privatkunde
Stillasjobb Privatkunde
Stillasjobb Privatkunde
Ny platting privatkunde
Ny platting privatkunde
Platting og utehus til privatkunde
Platting og utehus til privatkunde
Stillas, Næringskunde
Stillas, Næringskunde
Garasje privatkunde
Garasje privatkunde
Renovering enebolig privatkunde
Renovering enebolig privatkunde
Tilbygg, tak, vindu og kledning
Renovering av sauefjøs, Forsikringsarbeid
Renovering av sauefjøs, Forsikringsarbeid
Runde, 650 meter tursti, Fylkeskommunen
Runde, 650 meter tursti, Fylkeskommunen
Håndløper eik til sameie
Håndløper eik til sameie
Ombygging næringslokale for næringskunde
Ombygging næringslokale for næringskunde
Ombygging næringslokale for næringskunde
Ombygging næringslokale for næringskunde
Ombygging næringslokale for næringskunde
Ombygging næringslokale for næringskunde